דרך גישה דרומית לטמרה

תוכנית ג/ 13074

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך גישה דרומית לטמרה
מספר: ג/ 13074
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח הכלול בתכנית מחקלאות לדרך על מנת לקבוע כניסה נוספת לתמרה מדרום שתאפשר הקלת העומס על הצומת הראשית הקיימת בכביש 70 וכן חיבור כביש 70 לאזורי תעשיה.
לאפשר הוצאת היתרים לביצוע הדרך על כל מתקניה מתחת ומעל פני הקרקע.
קביעת הנחיות לפיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18577חלק16
18578חלק1-2, 5-6, 8-15, 31-32, 80-81, 83
18579חלק36, 45, 64, 86, 91, 106
18580חלק1-8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית03/03/2002