דרך גישה חניון נופש פעיל

תוכנית ג/ 12128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך גישה חניון נופש פעיל
מספר: ג/ 12128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התויית דרך גישה לחניון נופש פעיל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17235חלק1, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח02/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה24/04/2002
קבלת תכנית10/09/2000