דרך גישה ל"מפעל תערובת אזורי"

תוכנית ד/ 7/ 03/ 181/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך גישה ל"מפעל תערובת אזורי"
מספר: ד/ 7/ 03/ 181/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להעתקת דרך גישה מאושרת למפעל תערובת אזורי לתוואי חדש, המותאם להפרדה מפלסית בין דרך 325 ומסילת נען-באר שבע, תוך שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הוראות לביצוע דרך.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעודי קרקע מיעוד קרקע חקלאית לדרך ולדרך ו/או טיפול נופי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מערבית לקיבוץ דבירה, סמוך למפעל "אסם יניב"
בתחום מועצה אזורית בני שמעון
קואורדינטה X 180000
קואורדינטה Y 592250

גושים וחלקות:
גוש: 100225/3 מוסדר חלקי חלקות: 2,8
גוש: 100247 לא מוסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100225חלק2, 8
100247חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 181מפעל תערובת אזורי ליד בית קמה על כביש דביר להבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1948. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים31/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות06/05/2010תאריך פרסום: 06/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6083. עמוד: 2863. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר08/04/2010
פרסום להפקדה בעיתונים04/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/02/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית27/10/2009
החלטה בדיון בוולק"ח03/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/03/2009
קבלת תכנית02/02/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה