דרך גישה לאזור תעשיה לאיזור תעשיה מדרך 77-כפר כנא:

תוכנית ג/ 14104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך גישה לאזור תעשיה לאיזור תעשיה מדרך 77-כפר כנא:
מספר: ג/ 14104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1.1 תכנון כניסה לאיזור תעשיה כפר כנא מדרך 77

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2003
קבלת תכנית21/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401103/05/2004