דרך גישה לאזור תעשיה, שינוי למתאר, עילוט

תוכנית ג/ 10067

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך גישה לאזור תעשיה, שינוי למתאר, עילוט
מספר: ג/ 10067
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך שתהווה גישה לאזור
תעשיה עילוט ולישוב עצמו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
ישוב: עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16575חלק1
17483חלק1, 5, 9
17485חלק32, 40-43
17609חלק2-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית19/08/1997