דרך גישה לבית עלמין

תוכנית ג/ 11209

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך גישה לבית עלמין
מספר: ג/ 11209
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי ושצ"פ לדרך, ומדרך למגורים.
שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך.
שינוי יעוד משצ"פ לדרך.
שינוי יעוד מדרך למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12200חלק9, 16-17, 19-32, 77-78, 111-112
12202חלק1-5, 10-11, 56
12203חלק1-4
12204חלק21-24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8273הרחבת תכנית המתאר עבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4022. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים17/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/03/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/02/2009
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית28/10/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות23/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3299. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה24/07/2000
קבלת תכנית01/03/1999
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה