דרך גישה לבית רימון

תוכנית ג/ 11072

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך גישה לבית רימון
מספר: ג/ 11072
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2.1 הגדלת זכויות דרך הגישה לקיבוץ בית רימון
כתוספת (הרחבה) לדרך קיימת ע"פ תכנית ג2927
2.2 שינוי יעוד משטחים: חקלאי, יער ושמורת נוף
לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןבית רמון

תיאור המיקום:
ישוב: בית רמון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16585חלק1
16586חלק3
16587חלק1
16588חלק1
16595חלק1-2
17381חלק27, 37, 70
17384חלק78
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית06/12/1998