דרך גישה לגיתה

תוכנית ג/ 12971

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך גישה לגיתה
מספר: ג/ 12971
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
א. השטח מיועד לדרך ציבורית שתשמש כביש גישה לגיתה.
ב. סגירה וביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית.
ג. הסדרת ניקוז.
ד. הסדר הסתעפויות וצמתים.
ה. מזעור והפחתת מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים שיווצרו עקב סלילתו ושימושו של הכביש עפ"י תכנית זו וטיפול בשיקומם של מפגעים אלה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףגיתה

תיאור המיקום:
דרך גישה לגיתה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18740חלק28-30, 38-39, 60, 64
18741חלק26, 546-9, 20-25, 27-34, 38-39, 41, 44-46, 53, 58-59, 61-62, 114, 119, 123-128, 131-134
18742חלק3, 61-2, 4-5, 7-9, 14-15, 30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4424. שנה עברית: התשסט .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים28/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2009. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בהתנגדויות27/01/2009
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2004. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות31/10/2004תאריך פרסום: 31/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5337. עמוד: 277. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/10/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/08/2004
החלטה בדיון בוולק"ח04/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה24/04/2002
קבלת תכנית20/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200900427/01/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200704125/12/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200602101/08/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200601027/03/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200501730/05/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים44528/10/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302405/08/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47204/08/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים27721/07/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46406/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים27102/12/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15202/09/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200724/04/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית