דרך גישה לחוות ר''מ

תוכנית ד/ 5/ 02/ 102/ 207

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך גישה לחוות ר''מ
מספר: ד/ 5/ 02/ 102/ 207
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת כניסה סטטוטורית מכביש 25 ולהתוויית דרך גישה חקלאית לחוות רם תוך שינויים בייעודי הקרקע וקביעת הוראות לביצוע דרך.

עיקרי ההוראות:
1. הסדרת כניסה סטטוטורית מצומת שגב שלום על בכביש 25 לשטח חוות ר"ם.

2. סדרת מעבר תת"ק מתחת לכביש 40

3. שינוי ייעודי קרקע מיעוד קרקע חקלאית לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות.

4. הדרך תהיה דרך מצעים מכורכר או שכבת אספלט מקורצף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 185,320
קואורדינטה Y 570,120

צפונית לצומת שגב שלום, כביש 25 ומזרחית לכביש 40 עוקף באר שבע, בסמיכות למחלף שרה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100400חלק1-2, 4-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 60כביש עוקף חלק דרומישינוי
תוכנית5/ 02/ 102/ 163פארק נחל באר שבעשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות12/11/2012
הוגשו התנגדויות26/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4706. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים17/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/05/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית31/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/11/2011
קבלת תכנית26/05/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות