דרך גישה לחלקה מס' 8, שינוי למתאר, כפר כנא.

תוכנית ג/ 10573

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך גישה לחלקה מס' 8, שינוי למתאר, כפר כנא.
מספר: ג/ 10573
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתכליות (מתן זכות מעבר לחלקה 8 משצ"פ).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק86, 104
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית30/03/1998