דרך גישה לקבוצת שילר

תוכנית בר/ 15/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך גישה לקבוצת שילר
מספר: בר/ 15/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך גישה מקומית לקבוצת שילר.
תיקון מקומי של תוואי דרך בתחומי הקבוץ, באופן שיתאים למציאות בשטח.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית, מבני משק, מגורים, שטח ציבורי פתוח, ספורט ונופש לדרך מוצעת.
2. שינוי יעוד מדרך מאושרת למגורים ומבני משק.
3. ביטול דרכים מקומיות קיימות.
4. הרחבת דרך מאושרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנר

תיאור המיקום:
קבוצת שילר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2645חלק2, 5, 9-10, 12-13, 15-16, 20
3661חלק2, 5, 19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1233. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/10/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/08/2010
לא הוגשו התנגדויות19/02/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/01/2010
החלטה בדיון בוולק"ח04/01/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות26/11/2009תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 717. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/10/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/09/2009
החלטה בדיון בהפקדה29/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/04/2008
קבלת תכנית03/12/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה