דרך גישה לקיבוץ אור הנר

תוכנית 7/ 03/ 129/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך גישה לקיבוץ אור הנר
מספר: 7/ 03/ 129/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להתווית דרך גישה לקיבוץ אור הנר ע"י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הוראות לביצוע הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאור הנר

תיאור המיקום:
מועצה אזורית שער הנגב
.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2826חלק31
2828חלק2-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 129/ 1אור הנר והסביבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4024. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/06/2007
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית19/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות02/08/2006תאריך פרסום: 02/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5562. עמוד: 4529. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים21/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2006
החלטה בדיון בוולק"ח21/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/12/2002
קבלת תכנית31/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים77127/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600923/10/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים31019/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים65530/08/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50203/04/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50106/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים31127/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49004/04/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים30021/03/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401026/07/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400619/04/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47415/12/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים27921/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח16916/06/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201730/12/2002