דרך גישה לשבט מוקמן -בביר אל מכסור

תוכנית ג/ 2863

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך גישה לשבט מוקמן -בביר אל מכסור
מספר: ג/ 2863
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלילת דרך המחברת את שבט מיקמן עם ביר אל-מכסור ושינויים בחלוקת
המגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםביר אל-מכסורביר אל-מכסור

תיאור המיקום:
ישוב: ביר אל-מכסור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10334חלק65
10502חלק11-28, 46-4885, 191
12218חלק62-63
12219חלק58, 62, 73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1653דרך גישה לשבט מקמן -ביר מכסורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/02/1986תאריך פרסום: 06/02/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3299. עמוד: 2342. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 05/01/1986.
החלטה בדיון באישור תכנית12/12/1984
פרסום להפקדה ברשומות02/02/1984תאריך פרסום: 02/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3021. עמוד: 1446. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/12/1983תאריך פרסום בעיתון: 12/12/1983.
החלטה בדיון בהפקדה08/09/1977
קבלת תכנית02/02/1977