דרך גישה לשבט מקמן -ביר מכסור

תוכנית ג/ 1653

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך גישה לשבט מקמן -ביר מכסור
מספר: ג/ 1653
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלילת כביש שמחבר את שבט מיקמן עם ביר מכסור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםביר אל-מכסורביר אל-מכסור

תיאור המיקום:
ישוב: ביר אל-מכסור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10219חלק1, 54-58, 62, 73-74, 95
10334חלק2, 5-6
12218חלק27-29, 57, 59, 62-63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 693תכנית מפורטת גבעת תל חנןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/11/1974תאריך פרסום: 24/11/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2067. עמוד: 471. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית26/06/1974
פרסום להפקדה ברשומות26/07/1973תאריך פרסום: 26/07/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1935. עמוד: 2097. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה28/08/1972
קבלת תכנית20/05/1972