דרך גישה לתחנת רכבת אופקים

תוכנית ד/ 23/ 02/ 101/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: דרך גישה לתחנת רכבת אופקים
מספר: ד/ 23/ 02/ 101/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך גישה לתחנת רכבת אופקים בתוואי חדש.

עיקרי ההוראות:
*שינוי יעוד קרקע מ"מסילה לשיקום ופיתוח נופי", מלאכה תעשיה זעירה, אזור משולב למסחר ותעשיה לדרך.
*ביטול קטע דרך מאושרת.
*קביעת רצועת דרך וקו בניין כמסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 8אזור תעשיה צפון - מזרחשינוי
תוכניתתתל/ 4/ 14מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבעכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/07/2009
קבלת תכנית26/05/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000614/04/2010