דרך גישה לתמרה - חבור לדרך גישה למצפה אביב ודרך אזורית 781, מתאר 1

תוכנית ג/ 11406

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך גישה לתמרה - חבור לדרך גישה למצפה אביב ודרך אזורית 781, מתאר 1
מספר: ג/ 11406
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך גישה נוספת (דרומית) לתמרה, ע"י יעוד
שטחים לדרך תוך חיבור לדרך גישה למצפה אבי"ב, וממנה
לדרך אזורית מספר 781.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18557חלק7, 13
18559חלק1, 4, 29-30, 35-37, 42-43
18588חלק31, 57-58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/03/2000
קבלת תכנית21/06/1999