דרך גישה מספר 6400, נצרת עילית

תוכנית ג/ 7837

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך גישה מספר 6400, נצרת עילית
מספר: ג/ 7837
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלילת דרך חדשה מס' 6400 אשר תשמש כביש גישה לעיר
נצרת עילית מצפון ותשפר מערך הכבישים הקיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית

תיאור המיקום:
ישוב: נצרת עלית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17518חלק5-6, 14, 19-24, 30-34, 38, 40, 42-43
17519חלק8, 44
17528חלק33, 77, 79
17529חלק1-6, 60
17530חלק6, 8-10, 15-16, 19-21, 32-34, 36, 54-55
17532חלק8, 24, 29-35, 41-42, 45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/1996תאריך פרסום: 28/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4386. עמוד: 2024. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/02/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/12/1995
החלטה בדיון באישור תכנית24/04/1995
פרסום להפקדה ברשומות21/04/1994תאריך פרסום: 21/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4208. עמוד: 2980. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/03/1994תאריך פרסום בעיתון: 13/03/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/02/1994
החלטה בדיון בהפקדה05/01/1994
קבלת תכנית26/07/1992