דרך גישה קבועה למתקן ההתפלה

בקשה ועדה מקומית תתל/ 2011/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: דרך גישה קבועה למתקן ההתפלה
מספר: תתל/ 2011/ 7
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתתל/ 36מתקן התפלה שורקהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - רשות רישוי - ועדה לתשתיות לאומיות201100815/06/2011