דרך זיקים- תחנת כח

תוכנית 6/ 02/ 234/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך זיקים- תחנת כח
מספר: 6/ 02/ 234/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לסלילת דרך בין קיבוץ זיקים
לתחנת הכח על ידי שינויים ביעודי קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
ישוב: ?
דרך זיקים - תחנת הכח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1437חלק1-4, 7, 9, 40
1438חלק4, 12, 14-17
1439חלק4, 8, 18-19, 26
1443חלק7-8, 11, 29
1444חלק29
2832חלק2, 5, 18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1998.
פרסום לאישור ברשומות30/12/1997תאריך פרסום: 30/12/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4600. עמוד: 1029. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/11/1997
החלטה בדיון באישור תכנית11/08/1997
פרסום להפקדה ברשומות26/01/1997תאריך פרסום: 26/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4483. עמוד: 1705. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים01/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 01/11/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/10/1996
החלטה בדיון בהפקדה29/07/1996
קבלת תכנית01/02/1996