דרך חדשה - כביש מס' 14

תוכנית 3227

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך חדשה - כביש מס' 14
מספר: 3227
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התווית דרך חדשה.
ב. קביעת שטח לדרך ו / או לעיצוב נוף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ישוב: ירושלים
מזרחית לדרך רמאללה וצפונית לכביש הגישה לחיזמא.
שטח בין קואורדינטות אורך 172500-171700
רוחב 137500-137000
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30609חלק74, 84, 86-87, 91-95
30610חלק25241, 43, 87-88, 90, 99, 101-103, 109-110, 209, 226-227, 247, 250, 253-255
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/05/1984תאריך פרסום: 31/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3059. עמוד: 2572. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה ברשומות30/09/1983תאריך פרסום: 30/09/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2964. עמוד: 75. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית10/04/1983