דרך יער ראשית, יבניאל - מנחמיה

תוכנית ג/ 13728

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך יער ראשית, יבניאל - מנחמיה
מספר: ג/ 13728
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
א. התווית דרך יער ראשית שתקשר בין המושבות מנחמיה - יבניאל
ב. התווית דרך יער ראשית שתקשר בין דרכי היעור.

עיקרי הוראות התכנית:-
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך יער ראשית
ב. קביעת ופרוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הנחיות התווית הדרך ואחזקתה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדן
צפוןהגליל המזרחי
צפוןהגליל המזרחייבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15471חלק8, 57-59, 65-66, 71, 80
17371חלק21
17373חלק19, 25, 35, 61
17375חלק5, 7-8, 11-12, 15-16, 24, 27-28, 31-32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10120שכונת הכרם ב', שינוי למתאר, מנחמיה.שינוי
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
תוכניתג/ 13445מתחם יער גבעת המורה ( 1449).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/08/2005
קבלת תכנית22/01/2003