דרך להולכי רגל-שדמות דבורה

תוכנית ג/ 14378

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך להולכי רגל-שדמות דבורה
מספר: ג/ 14378
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התווית דרך להולכי רגל בשכונת מגורים במושב שדמות דבורה במקום דרך קיימת מאושרת.
ב. קביעת שטחים ליעודים השונים.
ג. שינוי יעוד קרקע מדרך קיימת מאושרת - לדרך להולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורהשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק22
15125חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2006תאריך פרסום: 23/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5531. עמוד: 3330. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/04/2006
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3844. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים01/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה02/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/12/2003
קבלת תכנית01/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200600218/01/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים54228/07/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401302/06/2004