דרך למתחם לוגיסטי לדייגי דוגית

תוכנית 6/ 02/ 234/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך למתחם לוגיסטי לדייגי דוגית
מספר: 6/ 02/ 234/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך למתחם לוגיסטי לדייגי דוגית.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד משמורת נוף לדרך מוצעת.
2. שינוי יעוד מיער לדרך מוצעת.
3. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך מוצעת.
4. קביעת הוראות בדבר סלילת דרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1442חלק3, 5-8, 22-23, 27-30
1443חלק2, 5-6, 11
1444חלק26-27
1445חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2009
קבלת תכנית01/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009