דרך מחברת בין הכפר נין לכפר דחי

תוכנית ג/ 15184

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך מחברת בין הכפר נין לכפר דחי
מספר: ג/ 15184
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכניתף
תכנון כביש מחבר בין כפרים דחי ונין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'דחי

תיאור המיקום:
כפר נין, כפר דחי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17205חלק11, 16-18
17207חלק5, 8, 12, 32
17235חלק1-3, 5, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2005
קבלת תכנית23/12/2004