דרך מספר 65 כדורי - אום אל ע'נם (גליונות 3-4 מתוך ג/ 11335 המפוצלת)

תוכנית ג/ 13104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך מספר 65 כדורי - אום אל ע'נם (גליונות 3-4 מתוך ג/ 11335 המפוצלת)
מספר: ג/ 13104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד שטחים לדרך, לרבות מעבירי מים, גשרים ומעבירים חקלאיים.
2. יצירת תוואי כביש ראשי עוקף כפר תבור, על מנת לשפר את סטנדרט הדרך ולאפשר תנועה עוברת ללא הפרעה.
הסדרת כניסות לישובים ע"י מחלפונים ושטחים לטיפול נופי.
3. ביטול קטעי כביש קיימים.
4. הסדרת נחל קשת בסמוך לכביש 65 (מצפון לכדורי) ושמירה על ערוץ נחל קיים - נחל השבעה.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לדרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןהגליל המזרחיכפר תבור
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל

תיאור המיקום:
עוקף כפר תבור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15340חלק8, 57-591-7, 9, 55
17002חלק1, 3, 412, 4, 6-8, 38-40, 42-43, 45
17003חלק1, 9, 20, 24-252-3, 7, 10-11, 13, 19, 23, 26, 31, 34
17032חלק1-2, 30, 122-124, 141
17040חלק18-202, 15
17041חלק44, 4635, 37, 39, 42, 49, 53
17210חלק57, 60-61
17211חלק63
17212חלק32-3339
17214חלק44, 106, 211
17215חלק18, 58-64, 67, 70, 78, 105, 108-115, 117, 125, 129
17223חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6558מרכז ספורט בי"ס כדורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/08/2009תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5278. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים31/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2009. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/06/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/05/2009
החלטה בדיון בוולק"ח04/08/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות31/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר08/03/2007
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2007. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1636. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה23/06/2004
קבלת תכנית27/05/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/05/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה