דרך מספר 7955 קטע מצומת דרך מספר 784 עד מצפה הררית

תוכנית ג/ 10181

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך מספר 7955 קטע מצומת דרך מספר 784 עד מצפה הררית
מספר: ג/ 10181
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך נופית.
ב. ליעד השטח המותחם בקו כחול להקמת גשרים, גשרונים, מעברים, מחלפים, תעלות,
גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.
ג. ליעד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש.
ד. הסדר הסתעפויות צמתים ומחלפים.
ה. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
ו. הסדרת ניקוז.
ז. למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי יעודי קרקע קיימים ומאושרים שיווצרו עקב סלילתו ושימושו של הכביש על פי תכנית זו ולטפל בשיקומם של מפגעים אלה.
הכל על פי תכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבהררית

תיאור המיקום:
דרך מספר 7955 קטע מצומת דרך מספר 784 עד מצפה
הררית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17679חלק3
17680חלק2-3, 5, 7
17681חלק2-3, 5
19300חלק3, 6-10
19301חלק20-21, 24-26
19302חלק9
19303חלק4, 10-14, 16-17, 19, 21-22, 24-25
19304חלק34-35, 41-43, 45-48, 53-54
19305חלק10, 12-16, 22, 58-59, 65, 79-82
19306חלק1-5, 10, 13, 15
19307חלק1-2, 4
19311חלק1-3, 7-9, 12, 24, 34-35, 37, 39
19341חלק32
19343חלק7, 14, 18-21, 23-24, 27-29, 31-33
19344חלק20
19346חלק12
19347חלק12-14, 16-19, 22, 26-27, 37-39, 45-50, 55-56, 73-74, 76, 85, 87
19349חלק162
19355חלק1-3, 5-10, 12, 16-23, 29-36, 39-40
19393חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10338תכנית הרחבת הישוב יודפת, שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ 6728מושב יודפתשינוי
תוכניתג/ 9857תכנית מתאר אבטליון.שינוי
תוכניתג/ 5465ישוב קהילתי אבטליוןשינוי
תוכניתג/ 6535פונדק דרכים מרכז אומניויות כביש יודפת - הרריתשינוי
תוכניתג/ 6717שנוי יעוד למטווחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/2004תאריך פרסום: 22/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5284. עמוד: 2399. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים21/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות31/01/2002
פרסום להפקדה בעיתונים30/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4027. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה26/07/1999
קבלת תכנית24/09/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200200231/01/2002