דרך מס' 31 קטע ערד- צומת זוהר, ק"מ 71.5- 72.1 - מועצה אזורית תמר

תוכנית ד/ 10/ 02/ 100/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: דרך מס' 31 קטע ערד- צומת זוהר, ק"מ 71.5- 72.1 - מועצה אזורית תמר
מספר: ד/ 10/ 02/ 100/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הסדרת קטע דרך מס' 31 בק"מ 71.5- 72.1, ע"י שינוי בתוואי הדרך וקביעת הוראות לביצוע הדרך.
2. שינוי יעודי קרקע משטח חקלאי ושטח לתכנון בעתיד, לשטח לדרך ולשטח לדרך/ טיפול נופי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום

תיאור המיקום:
דרך מס' 31 קטע ערד- צומת זוהר, ק"מ 71.5 - 72.1 - מועצה אזורית תמר
סמוך לצומת זוהר בין נ.צ. 560878/233832 לנ.צ. 560889/234234

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39678חלק3, 9
100146חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות22/02/2007תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2107. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1104. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית18/12/2006
פרסום להפקדה בעיתונים20/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/08/2006
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/04/2006
קבלת תכנית27/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601118/12/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים66630/09/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600622/05/2006