דרך מס' 31 -צומת שוקת - ערד (או מבואות העיר ערד)

תוכנית ד/ 11/ 03/ 267

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך מס' 31 -צומת שוקת - ערד (או מבואות העיר ערד)
מספר: ד/ 11/ 03/ 267
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יעוד שטחים המסומנים בצבע אדום וחום בהיר לדרך.
2. יעוד שטחים בתכנית לסלילה להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות
תומכים, מיגונים אקוסטיים, סוללות עפר וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי
והריסה הכרוכים בביצוע הדרך.
3. ביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית.
4. הסדרת והקמת הסתעפויות מחלפונים ומחלפים.
5. הריסת מבנים.
6. יעוד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי
7. שיקום סביבתי, הפחתת מפגעי רעש והטלת מגבלות בנייה.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד משטח חקלאי, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים לשטח ביעוד דרך ודרך ו/או טיפול נופי. מתן הוראות לסלילת הדרך.
מתן הוראות בעניין קווי בניו ומגבלות בנייה. מתן הוראות בעניין ביטול דרכים.
הסדרת הסתעפויות וכו' .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד
דרוםמיתרמיתרמיתר
דרוםאבו בסמהאבו בסמה
דרוםשמעוניםחורהחורה
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום

תיאור המיקום:
דרך מס' 31 בקטע מצומת שוקת עד לערד
קוארדינטות X 203806
קוארדינטות Y 574326

גושים וחלקות :
מספר גוש סוג גוש חלק / כל הגוש מספרי חלקות בשלמותן מספרי חלקות בחלקן
100013/1 מוסדר חלק מהגוש 2 1
100013/3 מוסדר חלק מהגוש 1,2
100013/6 מוסדר חלק מהגוש 2 1
100014/1 מוסדר חלק מהגוש 1
100016/1 מוסדר חלק מהגוש 2,3 1
100017/2 מוסדר חלק מהגוש 1
100018/1 מוסדר חלק מהגוש 2 1
100018/2 מוסדר חלק מהגוש 2 1
100025/1 מוסדר חלק מהגוש 2,3 1
100056/4 מוסדר חלק מהגוש 1
100056/7 מוסדר חלק מהגוש 1
100056/8 מוסדר חלק מהגוש 1
100056/10 מוסדר חלק מהגוש 1,3 2
100063/2 מוסדר חלק מהגוש 1,2
100064/3 מוסדר חלק מהגוש 1
100064/5 מוסדר חלק מהגוש 1
100065/2 מוסדר חלק מהגוש 1
100065/4 מוסדר חלק מהגוש 1,2
100072/1 מוסדר חלק מהגוש 1
100072/2 מוסדר חלק מהגוש 1
100076/4 מוסדר חלק מהגוש 1
100250 מוסדר חלק מהגוש 27 1,2,4,5,14,17,23,24,26
100252/1 מוסדר חלק מהגוש 4 3
100264/1 מוסדר חלק מהגוש 1
100264/2 מוסדר חלק מהגוש 1
100267/6 מוסדר חלק מהגוש 1
100267/10 מוסדר חלק מהגוש 1
400016 מוסדר חלק מהגוש 2-7 1,10
400017 מוסדר חלק מהגוש 2,3 1
400172 מוסדר חלק מהגוש 1
400173 מוסדר חלק מהגוש 2 1
400237 מוסדר חלק מהגוש 1
400357 מוסדר חלק מהגוש 1
400360 מוסדר חלק מהגוש 1
400444 מוסדר חלק מהגוש 1
400445 מוסדר חלק מהגוש 1
400446 מוסדר חלק מהגוש 1
400447 מוסדר חלק מהגוש 1
400448 מוסדר חלק מהגוש 1
400599 מוסדר חלק מהגוש 1
ערד-גוש 14 (ארעי) שומה חלק מהגוש 2-4,7
ערד-גוש 15 (ארעי) שומה חלק מהגוש 1,3
ערד-גוש 13 (ארעי) שומה חלק מהגוש 6,7,10,22,23 1-3,8,20
מלחתה-גוש 11 (ארעי) שומה חלק מהגוש 1,9,40,43 6,8,10,11,15,21
25-27, 32, 34-36 ,38,39,41,42,45
מלחתה- גוש 12 (ארעי) שומה חלק מהגוש 1,14,16
נחל דרגות- גוש 9 (ארעי) שומה חלק מהגוש 22 ,23 5,6,10-14,21
נחל מרעית- גוש 10 (ארעי) שומה חלק מהגוש 34,36 7-9,13,15,19,26,32,33,35,37,38
נחל ענים - גוש 5 (ארעי) שומה חלק מהגוש 13,29 2,7,8,11,12,19,22,24,26,28
נחל ענים- גוש 24 (ארעי) שומה חלק מהגוש 6,15,18 5,9-12,14
נחל ישוע-גוש 3 (ארעי) שומה חלק מהגוש 5,12,14,15,19,22-25
מולדה-גוש 25 (ארעי) שומה חלק מהגוש

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית24/ 02/ 101/ 19שינוי לתכנית מיתאר - שכונה 12 ערדשינוי
תוכנית24/ 02/ 101/ 27שינויים באזור תעשיה קייםשינוי
תוכנית24/ 02/ 101/ 23מתקני טיהור לביוב ערדשינוי
תוכנית7/ 02/ 248/ 2תכנית מיתאר כסייפהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 3תחנת תדלוק ומסחר חורהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 5שכונה 7 בחורהשינוי
תוכנית11/ 02/ 176אזור תעשיה חורהשינוי
תוכנית28/ 02/ 175מחצבת נדיר באזור כחלשינוי
תוכנית28/ 02/ 104ישוב בדואי חדש מכחול (מרעית)שינוי
תוכנית11/ 02/ 105אזור להתישבות חקלאית - יתירשינוי
תוכנית11/ 03/ 136כביש מעלה אדומים - צומת הנגבשינוי
תוכנית28/ 02/ 106שכונת אל- סיידשינוי
תוכנית7/ 02/ 305/ 57אזור תעסוקה צומת שוקתשינוי
תוכנית11/ 02/ 254תחנת שאיבה יתירשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםפירוט
תוכניתתמא/ 23/ 10תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי מס' 10 - מסילות ברזל באזור הדרום.אישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5671. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/06/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/06/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות19/07/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2009
פרסום להפקדה ברשומות24/09/2009תאריך פרסום: 24/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6000. עמוד: 34. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/09/2009
פרסום להפקדה בעיתונים18/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2009. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/09/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/08/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית05/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/02/2009
קבלת תכנית04/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201101214/11/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201000919/07/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201000724/05/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201000522/03/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201000301/03/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201000208/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901509/11/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים107930/10/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200900629/06/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים39205/05/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200900123/02/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה