דרך מס' 3253 - דרך גישה לסנסנה

תוכנית 7/ 02/ 305/ 93

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מס' 3253 - דרך גישה לסנסנה
מספר: 7/ 02/ 305/ 93
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך גישה לישוב סנסנה.

עיקרי ההוראות:
א. ליעד שטחים לדרך.
ב. לקבוע הנחיות ומגבלות בתחום התכנית.
ג. ליעד את השטח המסומן לדרך להקמת דרכים, מתקני דרך, מבני שירות, גשרים, גשרונים, מעברים, תעלות גדרות, קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה, עבודות בניה, עבודות סלילה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדדרך.
ד. ליעד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי, שיקום סביבתי ואמצעים למניעת מפגעי רעש.
ה. לבטל דרכים כנדרש ע''י התכנית.
ו. לקבוע הוראות לביצוע הדרך.
ז. להסיר הסתעפויות וצמתים.
ח. להסדיר ניקוז בתחום התכנית.
ט. בשטח הכלו בתכנית ניתן יהיה באמצעות היתר לאפשר התוויית שביל אופניים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100219חלק1-4, 7
100249חלק7-11, 16, 18-21, 24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2011
קבלת תכנית01/06/2011