דרך מס' 40 - קטע צומת גדרה - צומת ראם

תוכנית ד/ 8/ 02/ 101/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: דרך מס' 40 - קטע צומת גדרה - צומת ראם
מספר: ד/ 8/ 02/ 101/ 60
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת דרך מס' 40 ושיפור התנועה בה באמצעות הקמת מחלפונים והסדרת דרכי גישה לישובים, על ידי שינויים בייעודי הקרקע וקביעת הוראות והנחיות לביצוע הדרך כמפורט להלן:
א. ליעד שטחים לדרך.
ב. לקבוע הנחיות להקמת גשרים, גשרונים, תעלות , גדרות, קירות תומכים,
קירות אקוסטיים, סוללות עפר וכן לביצוע כל עבודות חפירה, ומילוי הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. קביעת קו בנין.
ד. סגירה וביטול דרכים.
ה. הסדרת הסתעפויות צמתים ומחלפונים.
ו. קביעת הוראות לטיפול נופי, שיקום סביבתי והפחתת מפגעי רעש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
מקום: דרך מס' 40 בקטע צומת גדרה - צומת ראם,
בין ק"מ 248 - ק"מ 253

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2212חלק79, 8382
2246חלק2, 5-6, 24-25
2247חלק2, 8-9, 15-16
2602חלק72-5, 8-9
5450חלק10
5460חלק28
5462חלק56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ במ/ 175הרחבת מושב חצבשינוי
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1272. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/12/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/12/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/09/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות30/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1627. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/12/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/12/2004
החלטה בדיון בוולק"ח07/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
קבלת תכנית06/08/2003