דרך מס' 410 - קטע יבנה רחובות.

תוכנית מח/ 95

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך מס' 410 - קטע יבנה רחובות.
מספר: מח/ 95
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך אזורית 410.
ב.סלילת דרך ציבורית דו-מסלולית,בין רחובות ליבנה.
ג. בנית גשר מעל נחל שורק (בכניסה ליבנה)ושמירת הגשר הקים,כאתר ארכיאולוגי.
ד. בנית גשר מעל מסילת הברזל בצומת כפר גבירול(ק"מ 123.60)לשיפור הבטיחות בצומת
ה.בנית גשר דו-מסלולי מעל נחל גמליאל.
ו. פתרון לבעיות הניקוז באזור צומת גבירול ע"י בנית מעבירי מים מתחת למסילת הברזל והסדר הזרימה בתעלות רחובות ושילר.
ז. ביטול תואי של כביש מס' 410 כפי שמופיע בתב"ע מח / 13,בקטע צומת גבירול צומת ששת הימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזיבנהיבנה
מרכזרחובותרחובות
מרכזשורקות

תיאור המיקום:
ישוב: יבנה
קטע יבנה - רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3507חלק11140, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112-114
3510חלק32, 52, 121, 1232, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 110-113, 115-118, 120
3516חלק10, 28, 34, 54, 94, 145-146
3651חלק4023, 26-28, 30, 42
3652חלק60-6155, 66
3653חלק17926, 28, 177, 180-182
3665חלק2930, 41, 44
3779חלק37-38
3780חלק3-41-2
3781חלק20, 2514-18, 23-24, 26, 28, 30
3782חלק1-7
3783חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/08/1997תאריך פרסום בעיתון: 08/08/1997.
פרסום לאישור ברשומות31/07/1997תאריך פרסום: 31/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4550. עמוד: 4741. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/06/1997
החלטה בדיון באישור תכנית06/05/1997
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. עמוד: 4537. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1996.
פרסום הכנת תכנית בעיתונים09/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/07/1996
החלטה בדיון בהפקדה18/06/1996
קבלת תכנית08/03/1995
החלטה בדיון בביטול הפקדה25/01/1995
פרסום הכנת תכנית ברשומות11/12/1994תאריך פרסום: 11/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4266. עמוד: 962. שנה עברית: התשנה .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית13/07/1994