דרך מס' 4102 שינוי תואי.

תוכנית בר/ 233

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך מס' 4102 שינוי תואי.
מספר: בר/ 233
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיפור תוואי הדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
ישוב: חבל יבנה
מועצות איזוריות גדרות ,ברנר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3534חלק42, 50
3542חלק31, 66-67
4989חלק32-33
4996חלק1
4997חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/09/2004
קבלת תכנית23/04/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200401007/09/2004