דרך מס' 44 - קטע בית-דגן - ניר צבי.

תוכנית מח/ 198

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: דרך מס' 44 - קטע בית-דגן - ניר צבי.
מספר: מח/ 198
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך והרחבתה.
ב. מטרת הפרויקט היא שידרוג דרך 44 לדרך ראשית ממוחלפת, תוך העלאת קיבולת התנועה והבטיחות ומתן פתרונות תחבורתיים נאותים לשימושי הקיימים
והמתוכננים משני צידי הדרך.
ג. קביעת קווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי
מרכזמצפה אפקבית דגןבית דגן

תיאור המיקום:
דרך מס' 44 , קטע בית-דגן - ניר צבי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4222חלק1-2, 15, 17, 19, 38-393-4, 11-12, 20, 40-41, 43
4223חלק25-27, 39-4016-17, 23, 28
4225חלק23, 8, 11, 28, 30-31, 47, 49, 51, 62, 84
4227חלק37-382-4, 7, 17, 19, 24-25, 39-46, 73
4235חלק3, 26-2918, 22-25, 32, 45
4236חלק2, 4-620-23, 26, 34, 40, 43
4238חלק530-31
6079חלק16, 19, 21-24, 28-30, 32-35, 37
6087חלק14-6, 10, 12
6274חלק120, 12797-98, 102, 132
6275חלק6-7, 34-37, 684-5, 8-13, 15, 24, 38-43, 47, 50, 59-60, 63, 65, 67
6276חלק104-105, 107
6285חלק1713-16, 18, 24-25, 31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 15/ 36/ 1שינוי יעוד מחקלאות לדרך.שינוי
תוכניתגז/ 342/ 6צריפיןשינוי
תוכניתממ/ מק/ 1532באר יעקב - תחנת דלקשינוי
תוכניתממ/ 1420תכנית מס' ממ/1420שינוי
תוכניתממ/ 630/ 1/ אלפתוח דרך גישה למפעל הארגז ברוחב 15מ' ובהתאם לדרישות מע"צ מחוז ת"א ומרכזשינוי
תוכניתממ/ 825תכנית מס' ממ/825שינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/05/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/03/2004
קבלת תכנית07/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200500614/03/2005