דרך מס' 5714 בחציית דרך מס' 6(בת חפר)

תוכנית תמא/ 31/ א/ 16/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: דרך מס' 5714 בחציית דרך מס' 6(בת חפר)
מספר: תמא/ 31/ א/ 16/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבת חפר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/02/2003תאריך פרסום: 10/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5157. עמוד: 1426.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית26/01/2003תאריך ישיבה: 26/01/2003. מס' ישיבה: 2801. מס' ישיבה: 2801.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה07/01/2003
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות06/08/2002