דרך מס' 60 מחלף עומר

תוכנית ד/ 14/ 02/ 100/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: דרך מס' 60 מחלף עומר
מספר: ד/ 14/ 02/ 100/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מחלפון על דרך מס' 60 בכניסה המזרחית לישוב עומר ע"י שינויים ביעוד הקרקע וקביעת הוראות לבצוע הדרך כמפורט להלן:

א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך ולסלילת כביש.
ב. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות קירות תומכים
וכן לבצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. הסדר צומת דו מפלסי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
המחלפון נמצא על דרך מס' 60 בתחום המועצה המקומית עומר.
המחלפון יאפשר כניסות לשכונות הצפוניות של הישוב עומר (שכונת בנה ביתך).

גוש חלקה:

כתף באר שבע גוש 3 חלקי חלקה 3, 4, 5

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38557חלק4, 6
38558חלק2-3, 47-48
38576חלק214208
38577חלק161151-152, 163
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
תוכנית14/ 02/ 100/ 39פארק תעשיה עומר- שלב ב'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4607. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים07/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2009. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/05/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות05/11/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2754. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה26/07/2004
קבלת תכנית05/11/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה