דרך מס' 767 - קטע שדמות דבורה

תוכנית ג/ 11855

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: דרך מס' 767 - קטע שדמות דבורה
מספר: ג/ 11855
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יישום הוראות תכנית המתאר הארצית לדרכים (תמ"א / 3), על ידי התווית כביש 767 בקטע שבין ק"מ 0.6 לק"מ 1.2.
ב. שינוי תוואי דרך 767 לצורך שיפור רדיוס ושדה ראיה.
ג. הרחבת רצועת הדרך הקיימת מ - 20 מ' ל - 40 מ' וביטול דרכים קיימות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתון
צפוןהגליל המזרחי

תיאור המיקום:
לאורך דרך 767, ק"מ 0.6-1.2, בין הישוב כפר תבור לישוב שדמות דבורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק10-15, 24
17038חלק6-8, 18-21, 27, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורהשינוי
תוכניתג/ 4748שינוי למתאר כפר תבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2002תאריך פרסום: 21/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5076. עמוד: 2430. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/03/2002
החלטה בדיון באישור תכנית14/11/2001
פרסום להפקדה בעיתונים14/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2001. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4032. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה31/07/2000
קבלת תכנית18/04/2000