דרך מס' 79 כורדני גילעם נצרת

תוכנית ג/ 4270

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מס' 79 כורדני גילעם נצרת
מספר: ג/ 4270
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלילת דרך חדשה אשר עם השלמתה תחבר את דרך מס' 4
חיפה עכו ליד כורדני דרך פינת אפק פינת גילעם עד
נצרת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10239חלק2, 26-28, 52-53, 76-77, 95
10240חלק1-11
10432חלק2-5, 20, 34, 40-43, 52-53
10435חלק2, 11
10493חלק1-4, 15, 17-18, 27-30, 39, 141
10495חלק2, 22-25, 72-75, 121-124, 135, 177, 179
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/1983תאריך פרסום: 13/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2968. עמוד: 148. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/1983
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1982תאריך פרסום: 04/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2863. עמוד: 187. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/09/1982תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/05/1982
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה05/05/1982
החלטה בדיון בהפקדה30/12/1981
קבלת תכנית14/06/1981