דרך מס' 79 - מחלף כניסה מערבי לנצרת (מחלף ציפורי)

תוכנית ג/ 11561

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך מס' 79 - מחלף כניסה מערבי לנצרת (מחלף ציפורי)
מספר: ג/ 11561
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת דרך מס' 79 לדרך דו מסלולית.
ב. ייעוד תוואי למסילת רכבת קלה כחלק מחתך הדרך.
ג. הסדרת כניסה ראשית לנצרת (כניסה מערבית מדרך 79).
ד. ביטול הכניסה הנוכחית למושב ציפורי ולעילוט ובמקומם הסדרת כניסות ממוחלפות כולל חיבור לדרך גן לאומי ציפורי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת
צפוןיזרעאלים
צפוןמבוא העמקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק32
17507חלק10, 19, 33, 362-3, 5-8, 11-18, 20-28, 30-31, 35, 38
17510חלק12, 6-8, 12-13, 24-27, 65, 67, 71-72, 74-75, 77, 100
17534חלק41-452, 4-7, 21, 23-26, 29-30, 33-40, 46, 48, 58-59
17606חלק10, 122-3, 6, 11, 15, 17-18, 20
17609חלק5-6, 112-4, 7-8, 10
17610חלק131, 3-6, 11-12, 17
17611חלק7
17826חלק81-83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9914פארק תעשיה נצרתשינוי
תוכניתג/ 3214שנוי יעוד לתעשיה זעירה -רינהשינוי
תוכניתג/ 5391שנוי יעוד לאחסנה.שינוי
תוכניתג/ 1239תכנית מתאר צפורי ריש לקיששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה31/01/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/11/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות02/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1924. שנה עברית: התשסד .
הוגשו התנגדויות31/01/2004
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/09/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה15/03/2000
קבלת תכנית20/10/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע14017/02/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים121731/01/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200500902/03/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200402120/07/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200401622/06/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים35530/10/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לדרכים ומסילות ברזל200200611/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45801/07/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45703/06/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים17612/02/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע10424/01/2002