דרך מס' 8541 - קטע דרך 854 (לבון) - הר חלוץ

תוכנית ג/ 8393

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מס' 8541 - קטע דרך 854 (לבון) - הר חלוץ
מספר: ג/ 8393
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש.
ב. ליעד את השטח המותחם להקמת מעבירי מים, תעלות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות העפר וחציבות הכרוכות בסלילית הכביש.
ג. הסדרת תנועה בצמתים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
כביש 8541 הממוקם מצומת 854, סמוך לישוב לבון ועד חלוץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק1
18810חלק19, 22, 28-29, 35, 38-39
18820חלק57-58, 63
19220חלק22, 24
19221חלק10-12
19222חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות03/08/2000תאריך פרסום: 03/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4906. עמוד: 4383. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/08/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית20/07/1999
פרסום להפקדה בעיתונים08/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 08/01/1999.
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1999תאריך פרסום: 06/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4719. עמוד: 1560. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/12/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה18/04/1994
קבלת תכנית21/01/1994