דרך מס' 89 הרחבת תוואי דרך בקטע מעיליא מערב

תוכנית ג/ 19219

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מס' 89 הרחבת תוואי דרך בקטע מעיליא מערב
מספר: ג/ 19219
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרבת כביש מס' 89 לרמה של כביש דו מסלולי דו נתיבתי (הרחבת שוליים ואי תנועה) ומתן גישה לשימושי הקרקע לאורך הכביש מדרכים חקלאיות בלבד

עיקרי ההוראות:
יעוד שטחים לדרך או טיפול נופי
קביעת הוראות בדבר אופן ביצוע העובדות המוצעות בתכנית
קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך לרבות פיתוח ושיקום נופי
קביעת מנגנוני גמישות ושלביות ביצוע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןמעלה נפתלימעיליא
צפוןגלילית מחוז צפון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18639חלק47, 51, 53-72, 74-75, 100-109, 111-113, 116, 118, 123-127, 130-139, 16123-24, 46, 48, 50, 52, 73, 76, 98-99, 110, 114-115, 117, 119-122, 128-129, 140-141, 148-149, 155-158
18643חלק41-42, 45-47, 61-6540, 43-44, 48-49, 58-60, 66
18644חלק37-46, 56, 60-62, 671-4, 8, 12-14, 18, 22-23, 28-29, 31, 47-48, 68
18645חלק10, 12, 25-26, 28, 36, 41-4511, 13, 23-24, 27, 29-30, 35, 37-40, 47-48
18646חלק9, 14-15, 19, 21, 42-44, 51-531, 11-13, 16-18, 20, 22-24, 39-41, 45-47, 49-50
18659חלק20, 35-38, 45-4917-19, 21, 25, 34, 39-40, 44, 50-51
18660חלק46-52, 5733, 43-45, 53-54, 56, 58, 62, 72-73
18684חלק1-9, 18, 34-38, 40, 44, 46, 48-49, 52, 63, 65, 69-70, 72-73, 7810, 12-13, 16-17, 19-20, 32-33, 39, 41-43, 45, 47, 50-51, 53-55, 62, 71
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/12/2010
קבלת תכנית04/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201201516/04/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201100511/05/2011