דרך מס' 89, הרחבת תוואי הדרך בקטע מערב מעיליא

תוכנית ג/ 19044

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך מס' 89, הרחבת תוואי הדרך בקטע מערב מעיליא
מספר: ג/ 19044
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת כביש מס' 89 לרמה של כביש דו מסלולי דו נתיבתי (הרחבת שוליים ואי תנועה) ומתן גישה לשימושי הקרקע לאורך הכביש מדרכים חקלאיות בלבד

עיקרי ההוראות:
יעוד שטחים לדרך או טיפול נופי
קביעת הוראות בדבר אופן ביצוע העבודות המוצעות בתכנית
קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך לרבות פיתוח ושיקום נופי
קביעת מנגנוני גמישות ושלביות ביצוע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשר
צפוןמעלה נפתלימעיליאמעיליא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18369חלק
18643חלק
18644חלק
18645חלק
18646חלק
18659חלק
18660חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/10/2010
קבלת תכנית03/08/2010