דרך מס' 899 קטע חוצה שלומי

תוכנית ג/ 11124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מס' 899 קטע חוצה שלומי
מספר: ג/ 11124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעעוד הקרקעות השונות לדרך.
הרחבת קטע הדרך הקיימת לדו-מסלולית בחתך עירוני ושיפור התוואי הגיאומטרי.
הישוב שלומי מתוכנן להתרחב עד 25000 נפש, משני
עברי דרך מס' .899
הרחבת הדרך נדרשת כדי לתת מענה נאות הן לתנועה
החוצה את שלומי והן לתנועה העוברת הארצית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןמעלה הגלילשלומי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18274חלק55, 60
18316חלק1, 10, 43, 64, 66
18317חלק31, 33, 42-438-10, 30, 32, 34, 36, 41, 44-45, 50-54, 56, 59
18318חלק1, 16, 11002-4, 15, 17-19, 24, 34-39, 62
18322חלק6-11, 14, 1081, 3-5, 51, 79, 81, 84-86, 97, 106, 114
18326חלק26-27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4797חלוקת מגרשים מחדש, בצתשינוי
תוכניתג/ 5889תקון דרכים ומגרשים לתעשייה - שלומישינוי
תוכניתג/ 5658יעוד שטח לתעשיהשינוי
תוכניתג/ 3615מתנ"ס, בריכת שחיה ומרכז ספורט, שלומישינוי
תוכניתג/ 9292מרכז מסחרי אזורי, שינוי למתאר, שלומי.שינוי
תוכניתג/ 512תכנית מתאר שלומישינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2006. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות10/04/2006תאריך פרסום: 10/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5518. עמוד: 2537. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/03/2006
החלטה בדיון באישור תכנית20/07/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות20/07/2004
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות13/02/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5159. עמוד: 1520. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/03/2000
קבלת תכנית19/01/1999