דרך מס' 9 - קטע בין דרך מס' 9 לדרך מס' 6 (ת"תל 6,3/ 4)

תוכנית חד/ 1267/ מ/ 335

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך מס' 9 - קטע בין דרך מס' 9 לדרך מס' 6 (ת"תל 6,3/ 4)
מספר: חד/ 1267/ מ/ 335
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי, שטח לשמורת טבע לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרה
חיפהמנשה-אלונהמנשהמאור

תיאור המיקום:
מדרום לחדרה ומצפון לאליכין ולישובי עמק חפר בתחום העיר חדרה ובהמשך משרחה בתחום הועדה המקומית מנשה, בין הישובים מאור
ושדה יצחק.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7722חלק24-25, 27, 30-32, 39-40, 4919, 21-23, 26, 28-29, 37-38, 41-48, 50, 70-73, 76
7728חלק14-16, 23-24, 73, 77-78
7729חלק2, 7, 17
7889חלק56, 6155, 57, 59-60, 62-63, 101-102
7890חלק116, 118, 123
8800חלק1-2, 5
8960חלק161, 4-5, 8, 10, 13-14
10039חלק29
10040חלק24, 27, 40, 43-4416-21, 25, 29-30, 39, 41-42, 45-48, 53
10043חלק3816-17, 24, 27, 36-37
10044חלק1-2, 163, 6, 8-11, 13, 20-21
10045חלק3, 5, 10-11, 25, 32-34, 36-39, 41, 47-50, 55-56, 58-59, 63, 66, 68, 70, 74, 77, 80-827-8, 13-15, 19, 22, 24, 26-29, 35, 43, 51, 57, 60-62, 67, 69, 71, 75-76, 78-79
10046חלק21, 26-27, 29-304, 18-19, 22, 24-25, 28
10047חלק45, 497, 10, 12, 14-15, 35-37, 41, 44, 48
10404חלק12, 14, 18-25, 32, 34
10405חלק4, 9, 158, 10-11, 14, 17, 19-22
10406חלק4, 6-11
10577חלק26, 34
10578חלק19-287-18
10583חלק494, 8-9, 30, 34, 45-46, 52-54, 57, 60-61
10584חלק134, 11-12, 14
10585חלק11, 14-15, 19, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחד/ 1029שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשרותי דרך, בסמוך לכביש 4 בדרום חדרה.שינוי
תוכניתחד/ 448איתור בית עלמין בחדרהשינוי
תוכניתחד/ 1033/ אהרחבת בית העלמין החדש בחדרה.שינוי
תוכניתחד/ 1082תחנת תידלוק, שירותי דרך ומסחר בגוש 10044 חלקה 2,1 בדרום חדרה.שינוי
תוכניתחד/ 450מיתאר חדרהשינוי
תוכניתמשח/ 23שדה יצחק והסביבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית03/06/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200401902/11/2004