דרך מס' 918 קבוץ גדות עמיר

תוכנית ג/ 11896

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך מס' 918 קבוץ גדות עמיר
מספר: ג/ 11896
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת תוואי חדש עבור דרך מס' 918 בקטע בין קיבוץ גדות לקיבוץ עמיר תוך התאמה לתמ"א 3, הימנעות מפגיעה בשטחי שמורות הטבע ועזרה בפיתוחו התיירותי של האזור
ב. קביעת קווי בנין.
ג. קביעת הוראות מגבילות לשימושי קרקע הנובעות מהדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןגדות

תיאור המיקום:
דרך מס' 918

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13022חלק9
13026חלק5-7, 9, 11
13029חלק8
13033חלק11
13045חלק2, 6, 8, 10
13049חלק13-14, 33
13300חלק4
13314חלק5-8, 10-13, 15-16, 20-21
13364חלק51, 4
13380חלק7
13381חלק12, 14, 16, 18
13382חלק8
13412חלק113-6, 8-10, 12
13413חלק4-6, 8-9, 13-16, 20
13419חלק2, 4, 8, 10
13448חלק3-4, 6-8, 11-12, 15-16, 19-21
13449חלק3-4
13464חלק4-5
13465חלק8, 10-12
201000חלק1, 3-4, 32-33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4659חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 11549להבות הבשן, מתאר 1שינוי
תוכניתג/ 11048תכנית מפורטת קיבוץ גונןשינוי
תוכניתג/ 4527חלוקת מגרשים מחדש, קבוץ שמירשינוי
תוכניתג/ 4784חלוקת מגרשים מחדש, גדות והסביבהשינוי
תוכניתג/ 7542תוואי דרך אזורית, שמיר - כפר סאולדשינוי
תוכניתג/ 4661חלוקת מגרשים מחדש להבות הבשןשינוי
תוכניתג/ 8923תכנית מתאר מקומית חלקית - אדמות החולה.שינוי
תוכניתג/ 6862כביש מס' 91 גשר בנות יעקב.שינוי
תוכניתמשצ/ 93קיבוץ שמיר אדמות חקלאיות - לצרכי הסדר רישוםשינוי
תוכניתג/ 5472רמת הגולן שינוי מס' 3שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים04/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2008. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2601. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בהתנגדויות25/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 951. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2003
החלטה בדיון בוולק"ח16/12/2002
קבלת תכנית04/05/2000