דרך מצדה ;

תוכנית 1/ ד/ 637

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך מצדה ;
מספר: 1/ ד/ 637
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בינוי לאורך דרך מצדה בגוש 38020

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/1971תאריך פרסום: 24/06/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1732. שנה עברית: התשלא .