דרך מצומת ראם עד צומת עד הלום

תוכנית 8/ 02/ 101/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מצומת ראם עד צומת עד הלום
מספר: 8/ 02/ 101/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- סלילת קטע מכביש מס' 383, המחבר את צומת ראם עם
אזור התעשיה מבצע.
- יצירת מסגרת תכנונית על ידי שינויים ביעודי קרקע.
- ביטול דרכים קיימות ומתוכננות, קביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות

תיאור המיקום:
ישוב: �
קטע צומת ראם - אזור תעשיה מבצע (דרך מחברת את
דרך מס' 4 עם דרך מס' 40).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
504חלק16
505חלק1-2, 4
2602חלק2-3, 6-7, 11, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/12/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/1998
החלטה בדיון בהפקדה05/01/1998
קבלת תכנית06/04/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200201123/12/2002