דרך מקומית דרך גישה לאזור תעשיה עמק חפר מדרך מס' 5720.

תוכנית עח/ 203

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מקומית דרך גישה לאזור תעשיה עמק חפר מדרך מס' 5720.
מספר: עח/ 203
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חיבור אזור תעשייה על עמק חפר עם כביש 5720.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר

תיאור המיקום:
דרך גישה לאזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8354חלק1
8393חלק7
8394חלק19
8395חלק13, 16, 18, 77, 95, 97
8396חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.שינוי
תוכניתמשמ/ 7/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח07/01/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/08/2003
קבלת תכנית03/08/2003