דרך מקומית חלץ - אשקלון

תוכנית 6/ 02/ 234/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מקומית חלץ - אשקלון
מספר: 6/ 02/ 234/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לסלילת דרך מקומית, המחברת את הישובים חלץ
בית שקמה לאשקלון ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הוראות לביצוע הדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןחלץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1163חלק47
1164כל הגוש
1367חלק45-48, 50-58, 62
1369חלק16, 18, 21-22
1378כל הגוש
1380חלק5-8, 13-14, 16-18, 21-22, 28
1638חלק16, 20
1639חלק2-3, 5-7, 30
1640כל הגוש
2564כל הגוש
2567חלק31-32
2568חלק1, 3, 5, 9
2798חלק14-15, 26, 30, 32-33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/01/2006
קבלת תכנית17/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600102/01/2006