דרך מקומית מס' 15 - צומת ראם - אזור תעשיה מבצע

תוכנית 8/ 02/ 101/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: דרך מקומית מס' 15 - צומת ראם - אזור תעשיה מבצע
מספר: 8/ 02/ 101/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון דרך מקומית מצומת ראם עד לאזור תעשיה מבצע
ב. ליעד את השטחים המסוימים בצבע אדום לדרך מקומית וסלילה.
ג. קביעת הסתעפויות וצמתים
ד. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח הדרך
ה. ליעד את השטח המסומן כדרך להקמת גשרים, גשרונים, מעברים,
קירות תומכים, גדרות וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי
והריסה הכרוכים בסלילת הדרך
ו. להסדיר ניקוז בתחום החציה של נחל ברקאי
ז. למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי יעודי קרקע
קיימים ומאושרים, שיווצרו עקב סלילתה ושימושה של
הדרך על פי תכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
דרך אזורית מס' 383, קטע: צומת ראם - אזור תעשיה מבצע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2203חלק66
2602חלק2-3, 6, 8-9, 11
2603חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1999. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים23/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/02/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/01/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית22/08/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה29/12/2004
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2067. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/01/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/2004
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2002
קבלת תכנית25/06/2001