דרך מקומית מס' 8556, קטע אזו"ת כרמיאל מכמנים צומת מכמנים -כמון

תוכנית ג/ 11133

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: דרך מקומית מס' 8556, קטע אזו"ת כרמיאל מכמנים צומת מכמנים -כמון
מספר: ג/ 11133
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך ולמתקנים
נלווים.
א. ליעד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך.
ב. ליעד השטח המותחם בקו כחול להקמת גשרים, גשרונים
מעברים, מחלפים, תעלות, גדרות, קירות תומכים,
וכן לביצוע כל עבודות חפירה מילוי והריסה
הכרוכים בסלילת הדרך.
ג. ליעד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי, שיקום
סביבתי ומניעת מפגעי רעש.
ד. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
ה. הסדר הסתעפויות צמתים ומחלפים.
ו. הסדרת ניקוז.
ז. למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי
יעודי קרקע קיימים ומאושרים שיווצרן עקב סלילתו
ושימושו של הכביש על פי תכנית זו ולטפל בשיקומם
של מפגעים אלה.
הכל על פי תכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכמון

תיאור המיקום:
ישוב: כמון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18845חלק8
18846חלק1-3, 7, 12-16, 18, 21, 23-25
18848חלק2, 7-9, 11-12, 14
18850חלק2
19149חלק4-6, 22-25, 27
19150חלק1
19165חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6088שטח חקלאי מיוחד, כמוןשינוי
תוכניתג/ בת/ 199שינוי לתכנית מפורטת מס' ג / 4132, פארק תעשיה מזרחישינוי
תוכניתג/ 9378מתן מעמד קבע לישוב כמאנה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2530. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/04/2002
החלטה בדיון באישור תכנית15/10/2001
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2001תאריך פרסום: 25/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4996. עמוד: 2075. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1999
קבלת תכנית24/01/1999